หมวดสินค้า

ผู้ผลิต

เครื่องสูบน้ำบาดาล สแตนเลส 6" Submersible...

 

 คุณสมบัติ

1. เครื่องสูบน้ำบาดาลสแตนเลส  ยี่ห้อ SUN ขนาด 6 นิ้ว 

2. ใบพัดสแตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ทนต่อการเสียดสีของทราย มีการออกแบบพิเศษ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำในปริมาณมากๆ ได้ตามความต้องการ

3.เหมาะ สำหรับงานสูบน้ำเข้านา, ไร่, สวนเกษตรกรรม เช่น ไร่อ้อย, ไร่ข้าว, ไร่มันสำปะหลัง, บ่อน้ำ, สระน้ำ ตลอดจนการระบายน้ำท่วมขังในปริมาณมากๆ ถึง 50

 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง

 

   

 คลิกที่ภาพเพื่อขยาย